• Admin

今早讀書

今早讀書﹐ 讀到朱子(朱熹) 臨終時答弟子問曰:"艱難。" 表示他一生在艱苦奮鬥中﹐ 也就是唐君毅所說"無便宜可貪"之意。任何人在一生中都需艱苦奮鬥﹐ 任何人對生命都無便宜可貪。 朱子說完後﹐ 忽而又說﹐ "天地生萬物﹐ 聖人應萬事﹐ 直而已矣!" 這表示他已經翻上來了﹐ 他獲得了臨終時之喜悅。這就是子貢所說的" 大哉死乎﹐ 君子息焉﹐ 小人休焉。" 翻上來曰"息"﹐ 翻不上來曰"休"。 君子曰終﹐ 小人曰死。 翻上來曰終﹐ 翻不上來曰死。 臨終時之喜悅﹐ 乃代表生命在艱苦奮鬥中而完成其實踐意義﹐ 也就是佛家所說的證道證悟的體驗﹐ 能致此﹐ 則為自身性命之完成﹐有如我們在日常生活中完成大大小小事務是﹐ 因其是之大小輕重﹐ 而感受到大小輕重的喜悅﹐ 死的來臨﹐ 所完成的乃是生命最重大的﹐ 故曰大哉死乎!"

以下節选自片断经文,并附译文,或可有助理解:

:

子貢問於孔子曰:「賜倦於學,困於道矣。願息而事君,可乎?」孔子曰:「《詩》云:『溫恭朝夕,執事有恪。』事君之難也。焉可息哉?」曰:「然則賜願息而事親。」孔子曰:「《詩》云:『孝子不匱,永錫爾類。』事親之難也。焉可以息哉?」曰:「然則賜請願息於妻子。」孔子曰:「《詩》云:『刑于寡妻,至于兄弟,以御于家邦。』妻子之難也。焉可以息哉?」曰:「然則賜願息於朋友。」孔子曰:「《詩》云:『朋友攸攝,攝以威儀。』朋友之難也。焉可以息哉?」曰:「然則賜願息於耕矣。」孔子曰:「《詩》云:『晝爾于茅,宵爾索綯,亟其乘屋,其始播百穀。』耕之難也。焉可以息哉?」曰:「然則賜將無所息者也?」孔子曰:「有焉。自望其廣,則睪如也;視其高,則填如也;察其從,則隔如也。此其所以息也矣。」子貢曰:「大哉乎死也!君子息焉!小人休焉!大哉乎死也!」

譯文:

子貢問孔子說:“我對學習感到厭倦了,希望休息一下去侍奉君主。” 孔子說:“《詩》云:‘早晚溫和又恭敬,做事認真又謹慎。’侍奉君主不容易,侍奉君主怎么可以休息呢?”子貢說:“這樣的話,那么我希望休息一下去侍奉父母。”孔子說:“《詩》云:‘孝子之孝無窮盡,永遠賜你同類人。’侍奉父母不容易,侍奉父母怎么可以休息呢?”子貢說:“這樣的話,那么我希望到妻子儿女那里休息一下。”孔子說:“《詩》云:‘先給妻子作榜樣,然后影響到兄弟,以此治理家和邦。’和妻子儿女在一起不容易,在妻子儿女那里怎么可以休息呢?”子貢說:“這樣的話,那么我希望到朋友那里休息一下。”孔子說:“《詩》云:‘朋友之間相輔助,相助都用那禮節。’和朋友在一起不容易,在朋友那里怎么可以休息呢?”子貢說:“這樣的話,那么我希望休息下來去种田。”孔子說:“《詩》云:‘白天要去割茅草,夜里搓繩要搓好,急忙登屋修屋頂,又要開始播种了。’种田不容易,种田怎么可以休息呢?”子貢說:“這樣的話,那么我就沒有休息的地方啦?”孔子說:“遠望那個墳墓,高高的樣子,山頂般的樣子,鼎鬲似的樣子,看到這個你就知道可以休息的地方了。”子貢說:“死亡嘛,可就大啦!君子休息了,小人也休息了。”

說明:

息,《集韻•職韻》:“息,生也。”《釋名•釋言語》:“息,塞也,言語滋息塞滿也。”《廣雅•釋詁一》:“息,安也。”《正字通•心部》:“息,子息。子吾所生者,故曰息。”休,《爾雅•釋言》:“休,戾也。”郭璞注曰:“戾,止也。”《左傳•昭公五年》:“茲敝邑休怠,而忘其死,亡無日矣。”杜預注曰:“休,解(懈)也。”

此處休指懈怠。推原荀子乃至整個儒家思想之主旨,君子息焉,君子息而生,死而不止,死得其正,死而安也;小人休焉,小人休而止,死而不生。也就是說小人死則死矣,而君子雖形死命終,但君子“重死持義”(《榮辱》),舍生取義,殺身成仁,死而盡禮,死得其所;照耀著他死后的人間,是死而不朽的。

總之,儒家的死亡觀主要注重于從生觀照死,儒家不以死為意,所注重的是得其正而死,注重死所体現的生人之禮。其“朝聞道,夕死可矣”、“殺身成仁”、“舍生取義”等思想体現出政治价值和倫理价值的高揚。


我自年輕時便對人生有深切的惶惑感與迷失感﹐ 於是讀了許多人生體驗的書﹐ 其中唐君毅先生的人生之體驗遺書對我啟示甚大﹐ 今附兩文論及唐先生的思想﹐ 或可為您病中解悶之資。


CONTACT

dyjeng@jengacademic.com

805-777-3437 (Office)

Monday-Saturday: 10 am-8 pm

Sunday: Closed

LOCATION

171 E. Thousand Oaks Blvd.

Suite 202

Thousand Oaks, CA 91360

  • Facebook - White Circle
  • Twitter - White Circle

© 2004 - 2020 

Jeng Academic Center, Inc. / Serving Local Communities since 2004